Effectieve communicatie


Effectieve communicatie in de gezondheidszorgVan artsen en andere professionals in de gezondheidszorg wordt veel verwacht. Niet alleen de medisch technische vaardigheden dienen uitstekend te zijn, maar we verwachten ook dat de gesprekstechnieken en sociale vaardigheden goed zijn.

Niet alleen goede communicatie met patiënten, maar ook de communicatie tussen artsen onderling is van belang in het zorgproces. Intercollegiaal overleg en het geven van feedback aan elkaar dragen hieraan bij.

Aan de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden van professionals in de gezondheidszorg voegen wij onze expertise op het gebied van psychologie en communicatie toe. Met besef van en respect voor de complexiteit van de verschillende functies binnen deze beroepsgroep. Vanuit de optiek "ieder zijn of haar vak" trainen, begeleiden en adviseren wij.

Ons doel: het verder professioneel toerusten van professionals in de gezondheidszorg op het gebied van communicatie zodat er zowel bij hen, bij de patiënt en tussen de professionals onderling sprake is van tevredenheid over de zorg en de dienstverlening.

© Suussferen Design & Websites 2013