Communicatie binnen afdelingen en maatschappen


Commmunicatie binnen afdelingen en maatschappenCommunicatie tussen professionals Voor een effectieve samenwerking is de communicatie tussen professionals onderling van belang; communicatie tussen artsen, tussen artsen en verpleegkundigen en para-medici, etc. Het geven van feedback aan elkaar en het voeren van intercollegiaal overleg zijn in theorie vaak eenvoudiger dan in de praktijk. CiGnificant verzorgt gerichte trainingen over deze onderwerpen die aansluiten op uw specifieke vragen en wensen. In het kader van ontwikkeling en professionalisering kan CiGnificant intervisiebijeenkomsten begeleiden.

Aios/opleiders In de communicatie tussen aios en opleiders spelen veel facetten een rol. Belangrijke aspecten zijn onder meer: afhankelijkheid en macht, gevestigde rolopvattingen en wederzijdse verwachtingen. CiGnificant verzorgt zowel voor aios als voor opleiders en leden van de opleidingsgroep, individuele- en groepstrainingen waarin de genoemde onderwerpen in de eigen situatie onder de loep worden genomen en waarin geoefend wordt met gewenste, nieuwe vaardigheden, zoals effectieve gespreksvoering, coachen en onderhandelen.

HR-gesprekken Hoofden van afdelingen en maatschappen dienen naast hun vakinhoudelijke kennis en vaardigheden te beschikken over effectieve gespreksvoering met (toekomstige) medewerkers. Wij verzorgen praktische trainingen in het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en het voeren van selectiegesprekken.

© Suussferen Design & Websites 2013