Persoonlijke ontwikkeling / Assessment


Commmunicatie binnen afdelingen en maatschappenPersoonlijke effectiviteit CiGnificant biedt door middel van individuele coaching en begeleiding ondersteuning bij vragen op het gebied van persoonlijke effectiviteit. Wilt u bijvoorbeeld uw communicatiestijl onder de loep nemen, de effectiviteit van uw adviesgesprekken vergroten, uw spreekuur niet steeds laten uitlopen? Bij het aanpassen of verder ontwikkelen van uw persoonlijke vaardigheden begeleiden wij u één-op-één.

Loopbaanvraagstukken In de verschillende fasen van uw loopbaan kunt u te maken krijgen met het maken of heroverwegen van keuzes. Op een gestructureerde manier ondersteunen wij u in hierin. Samen met u onderzoeken wij uw wensen, verwachtingen en drijfveren in relatie tot uw mogelijkheden. Ook het vinden van een balans met uw privésituatie kan deel uitmaken van dit proces.

Assessment Center Om zicht te krijgen op uw persoonlijkheid, vaardigheden, leervermogen en de combinatie hiervan, biedt CiGnificant een op maat gemaakt assessment center aan. Wij brengen kwaliteiten en competenties in kaart in relatie tot een specifieke functie of ontwikkelvraag. De uitkomsten worden verwoord in een concreet advies over uw persoonlijke ontwikkeling.

© Suussferen Design & Websites 2013